Egil Andresen

Egil Andresen

Egil Andresen hadde samfunnsfaglig bakgrunn og lang undervisningserfaring i samfunnsfagene. Han underviste ved Nøtterøy videregående skole. I flere år ledet han etterutdanning for samfunnsfaglærere i den videregående skole i Vestfold og Fagrådet for samfunnsfag i Utdanningsforbundet. Andresen hadde også bakgrunn som journalist.

Radar (2009)

Samfunnsfag
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2009

Radar (2009)

Samfunnsfag 2. utgave
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2009

Individ og fellesskap

sosiologi og sosialantropologi
Karl-Eirik Kval, Rune Henningsen og Egil Andresen
Utgivelsesår: 2007

Praksis Temabok

Tilrettelagt samfunnsfag for videregående skole
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2006

Praksis Temabok

Tilrettelagt samfunnsfag for videregående skole
Egil Andresen og Rune Henningsen
Utgivelsesår: 2006

Praksis Nettsted

Tilrettelagt samfunnsfag på nett
Andresen, Egil / Henningsen, Rune
Utgivelsesår: 2005