Gerda Moter Erichsen
© Gerda Moter Erichsen

Gerda Moter Erichsen

Gerda Moter Erichsen (født 1939 i Roßdorf/Darmstadt, Tyskland) er medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og av Statsautoriserte Translatørers Forening. Hennes produksjon omfatter ca. 20 fagbøker og mange artikler i fagtidsskrifter og dagspressen. Hun har også oversatt flere bøker.

Moter Erichsen ble statsautoriset translatør (norsk-tysk/tysk-norsk) i 1964, cand.philol. (tysk, fransk, engelsk, litteraturkunnskap) i 1972 og jobbet som lektor ved Bergens handelsgymnas fra 1972 til 1982. Hun var førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH) mellom 1983 og 2003. Moter Erichsen er nå pensjonist.

Ord og uttrykk på fire språk

Gerda Moter Erichsen
Utgivelsesår: 2011

Reiseguide

Erichsen,Gerda Moter
Utgivelsesår: 1992