Hilde Larsen Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard

Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Telemark der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.

...men hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i videregående skole

Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal
Utgivelsesår: 2014

...men hvordan gjør vi det?

Tilpasset opplæring i grunnskolen
Hilde Larsen Damsgaard og Cecilie Isaksen Eftedal
Utgivelsesår: 2014

Den profesjonelle sykepleier

Hilde Larsen Damsgaard
Utgivelsesår: 2010

Den profesjonelle sosialarbeider

Hilde Larsen Damsgaard
Utgivelsesår: 2010

Den profesjonelle lærer

Hilde Larsen Damsgaard
Utgivelsesår: 2010

Når hver time teller

Muligheter og utfordringer i en profesjonell skole
Hilde Larsen Damsgaard
Utgivelsesår: 2007

Med åpne øyne

Observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd
Hilde Larsen Damsgaard
Utgivelsesår: 2003