Arne Engelstad
© Foto: Ingelin Engelstad

Arne Engelstad

Arne Engelstad er professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har forsket på film, litteratur og teater i mange år. Han har lang undervisningserfaring og har skrevet flere fagbøker og lærebøker.

Fra bok til film

Om adaptasjoner av litterære tekster
Arne Engelstad
Utgivelsesår: 2014

Fra bok til film

Om adaptasjoner av litterære tekster
Arne Engelstad
Utgivelsesår: 2013

Film

En innføring
Arne Engelstad og Elise Seip Tønnessen
Utgivelsesår: 2011

Fra bok til film

Om adaptasjoner av litterære tekster
Arne Engelstad
Utgivelsesår: 2007

De undertryktes teater

Augusto Boals metoder og praksis
Arne Engelstad
Utgivelsesår: 2001