Gerd Engelsrud

Gerd Engelsrud

Gerd Engelsrud er jurist og tilknyttet bachelorstudiet i administrasjon og ledelse og masterstudiet i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med mangeårig fagansvar for kommunalrett, forvaltningsrett og arbeidsrett.

Oppgaver i arbeidsrett

Gerd Engelsrud
Utgivelsesår: 2015

Kommunalrett

Oppgaver, organisering og kontroll
Gerd Engelsrud, Gunnar Jahren og Ingun Sletnes
Utgivelsesår: 2014

Oppgaver i arbeidsrett

Gerd Engelsrud
Utgivelsesår: 2013

Styring og vern

Arbeidsrett i offentlig sektor
Gerd Engelsrud
Utgivelsesår: 2013