Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg

Øivind Ekeberg, spesialist i psykiatri, er overlege i psykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, og professor II i medisinsk atferdsvitenskap.

Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

Symptomer, diagnostikk og behandling
Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)
Utgivelsesår: 2014

Helse, sykdom og atferd

Innføring i medisinske atferdsfag
Per Vaglum og Arnstein Finset (red.)
Utgivelsesår: 2007