Erling Eide
© Knut Lykke

Erling Eide

Erling Eide er dr.philos. og professor i sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold i England, Frankrike og Italia og har skrevet bøker og artikler om produksjonsteori, miljøøkonomi, kriminaløkonomi, atferdsøkonomi og rettsøkonomi.

Bevisvurdering

Usikkerhet og sannsynlighet
Erling Eide
Utgivelsesår: 2016

Rettsøkonomi

Erling Eide og Endre Stavang
Utgivelsesår: 2008