Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg

Gunnstein Akselberg er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidd med sosiolingvistiske og namnevitskaplege spørs­mål og skrive m.a. Fenomenologisk dekonstruksjon av det labov-milroyske para­digmet i sosiolingvistikken. Ein analyse av sosiolingvistiske tilhøve i Voss kommune (1995), og han er redaktør av den sosiolingvistiske skriftserien Målbryting.

Språkmøte

Innføring i sosiolingvistikk
Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy
Utgivelsesår: 2008