Marianne Storjord

Marianne Storjord

Marianne Helene Storjord er tilsatt som fagleder for barnehageseksjonen ved Sámediggi – Sametinget i Karasjok. Hun har ph.d. i pedagogikk fra Universitet i Tromsø med avhandlingen Barnehagebarns liv i en samisk kontekst. En arena for kulturell meningsskaping (2009). Hun er også medlem av Følgegruppe for barnehagelærerutdanning.

Barnekultur

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2016