Erik Eldjarn

Erik Eldjarn

Erik Eldjarn er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UIT – Norges arktiske universitet i Tromsø. Han disputerte i januar 2016 på avhandlingen Materiell prosessledelse.

Materiell prosessledelse

Erik Eldjarn
Utgivelsesår: 2016