Marit Leegaard

Marit Leegaard

Marit Leegaard er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og anestesisykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt og publikasjoner omhandler postoperative smerter etter hjertekirurgi og hvordan pasienter håndterer egen smertelindring. Forskningen handler også om å utvikle intervensjoner som kan hjelpe pasienter og pårørende, og om forbedring av tverrfaglig smerteundervisning.

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 2
Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2016