Kjersti Karijord Smørvik

Kjersti Karijord Smørvik

Kjersti Karijord Smørvik er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Smørvik underviser i markedsføring, serviceledelse og ulike turismefag. Hennes forskning er relatert til opplevelsesbasert reiseliv, med en særlig oppmerksomhet på turisters opplevelsesskaping. Smørvik har flere års leder- og mellomledererfaring fra stillinger i kultur- og reiselivssektoren.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016