Heidi Angell Strøm

Heidi Angell Strøm

Heidi Angell Strøm er universitetslektor i prosjektledelse Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Strøm er cand.polit i sosiologi fra Universitetet i Tromsø. Hun underviser i prosjektledelse, prosjektstyring og kommunikasjon. Hun har erfaring fra forskjellige typer prosjektarbeid i flere bransjer, både i private og offentlige virksomheter. Hun skriver på bloggen www.prosjektmadammen.com.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016