Erik Vea

Erik Vea

Erik Vea er førstelektor i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Lillehammer. Han ble invitert inn i arbeidet med denne boken gjennom sin II-er stilling ved Høgskolen i Harstad. Vea er siviløkonom og handelslærer fra Norges Handelshøyskole. Hans primære fagområde er økonomi- og virksomhetsstyring. Vea har erfaring fra anvendt forskning (Industriøkonomisk institutt, Transportøkonomisk institutt), bank (Kreditkassen) og offentlig administrasjon (Statens vegvesen i Oppland).

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016