Didrik Örn Gunnarsson

Didrik Örn Gunnarsson

Didrik Örn Gunnarsson er doktorgradsstipendiat i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hans doktorgradsarbeid omfatter utstrakt bruk av felteksperimenter i fysiske dagligvarebutikker for å studere effektene av ulike stimuli på forbrukernes atferd i slike naturlige butikkmiljøer.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016