Nils Magne Larsen

Nils Magne Larsen

Nils Magne Larsen er førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han har en doktorgrad i e-handel fra Brunel University (England), en MBA-grad fra University of Wisconsin–Madison (USA) og en lic.rer.pol-grad fra Universitetet i Mannheim (Tyskland). Larsen underviser i markedsføring og forskningsmetode. Hans primære forskningsinteresse er å studere hvilke effekter ulike markedsrelaterte stimuli i fysiske butikker og i internettbutikker har for forbrukernes atferd i slike butikker.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016