Arild Wikan

Arild Wikan

Arild Wikan er professor i anvendt matematikk ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Wikan er dr.scient i anvendt matematikk fra Universitetet i Tromsø. Han har undervisningserfaring på bachelor-, master- og ph.d-nivå. Hans forskningsfelt er diskrete dynamiske systemer. Flere av hans fagartikler tar for seg populasjonsdynamiske problemstillinger. Wikan har tidligere vært leder av instituttstyret ved Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016