Baard Herman Borge

Baard Herman Borge

Baard Herman Borge er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Borge har ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen (UiB). Borge har i en årrekke undervist i vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, særlig kvantitativ metode, på ulike studier. I sin egen forskning har han oftest gjort bruk av surveydata, men også kvalitative data fremskaffet gjennom dybdeintervju, tekst- eller dokumentanalyse. Han var tidligere forskningsassistent ved UiB.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016