Odd Birger Hansen

Odd Birger Hansen

er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hansen er dr.oecon fra Handelshøgskolen i Bodø ved Nord Universitet. Hansen har undervisningserfaring innenfor fagområdene regnskap, økonomistyring og strategi. I tillegg til sitt virke som universitetsansatt har Hansen erfaring fra styrearbeid og arbeid som konsulent innenfor verdsetting, økonomistyring og strategi. Hansen har tidligere vært dekan ved Høgskolen i Harstad.

Å studere økonomi og administrasjon

Et kunnskapspuslespill
Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (red.)
Utgivelsesår: 2016

Accounting, Management Control and Institutional Development

Anatoli Bourmistrov and Olov Olson (eds.)
Utgivelsesår: 2014