Hallgeir Gammelsæter

Hallgeir Gammelsæter

Hallgeir Gammelsæter er professor i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk, og rektor samme sted. Han er dr.polit. fra Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Gammelsæter har de siste 15 årene arbeidet med fagfeltet sport management, og var sentral i etableringen av sport mangement-studiet ved Høgskolen i Molde i 2004. I 2002 ga han ut boken Kampen uten ball. Om penger, ledelse og identitet i norsk fotball (med F. Ohr). Gammelsæter var i flere år medlem i styret i European Sport Management Association, og er fremdeles en av flere redaktører i European Sport Mangement Quarterly. Han har gitt ut flere artikler i internasjonale tidsskrift, og også boken The Organization and Governance of Top Football Across Europe (Routledge, med B. Senaux).

Poeng, penger og politikk

Et institusjonelt perspektiv på idrettsledelse
Hallgeir Gammelsæter
Utgivelsesår: 2016