Marit Sørensen

Marit Sørensen

Marit Sørensen er professor i idretts- og trenings psykologi ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som lærer både i Norge og England, ved Statens Helseundersøkelser og i mange år ved Norges idrettshøgskole. Hun arbeider med tema som inkluderende idrett og kroppsøving, motivasjon for bevegelse og fysisk aktivitet og mental helse.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016