Kari Stefansen

Kari Stefansen

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og jobber som forsker i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har blant annet forsket på foreldreidealer og foreldrepraksiser i arbeiderklassen og middelklassen og på fenomener som vold og overgrep.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016