Liv Johanne Solheim

Liv Johanne Solheim

Liv Johanne Solheim er professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Østlandsforskning. Hovedinnretningen på hennes forskning er utsatte brukergruppers levekår, inkludering/ekskludering og deres møte med hjelpeapparat og myndigheter.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016