Eivind Å. Skille

Eivind Å. Skille

Eivind Å. Skille er professor i idrettssosiologi ved Avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Hedmark. Hans forskningsinteresser er idrettspolitikk, idrettsorganisering og idrettsdeltakelse, spesielt blant ungdom.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016