Hilde Lidén

Hilde Lidén

Hilde Lidén er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes fagbakgrunn er sosialantropologi. Hennes forskningsinteresser er barn, ungdom og familier, generasjonsperspektiv på migrasjon og nasjonale minoriteter, innvandringspolitikk og menneskerettigheter.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016