Jorid Hovden

Jorid Hovden

Jorid Hovden er professor i sosiologi ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Hun underviser i idrettssosiologi og metode og hennes forskningsinteresser er innen organisasjon, ledelse og kjønn, idrettspolitikk, media og sosial ulikhet.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016