Fiona Dowling

Fiona Dowling

Fiona Dowling er professor i pedagogikk ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hennes forskningsinteresser er kroppsøving og kjønn, sosial ulikhet, og etnisitet; lærersosialisering; narrativ og kvalitativ metodologi.

Ungdom og idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.)
Utgivelsesår: 2016