Jannecke Hofset

Jannecke Hofset

Jannecke Hofset har jobbet ved Voksenopplæringssenteret i Ålesund siden 1999. Hun har undervist på A1- til B2-nivå, spor 1 og 2 og Grunnskole for voksne.

Jannecke har skrevet masteroppgave om læreres syn på grammatikk i voksenopplæringen. Hun har vært engasjert av VOX i flere prosjekter, blant annet pilotering av den digitale norskprøven.

Norsklab (enkeltlisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016

Norsklab (skolelisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016