Finn Willy Fosen

Finn Willy Fosen

Finn W. Fosen har i mange år jobbet ved Karmøy voksenopplæringssenter. Han har undervist i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, på nivåene A1, A2 og B1 samt i grunnskoleopplæring for voksne. Han har også vært rådgiver ved skolen, og deltatt i flere internasjonale EU-prosjekter innenfor voksenopplæringsfeltet.

Norsklab (enkeltlisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016

Norsklab (skolelisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016