Gro Smørdal

Gro Smørdal

Gro Smørdal har jobbet som lærer ved Karmøy voksenopplæringssenter siden 2002 og som undervisningsinspektør fra 2007.

Gro har hatt ansvar for utviklingsarbeid på nivåene A1-B2 både for ansatte og elever ved skolen. Hun underviser på norskprøve-kurs, der elever får trening i alle språkferdighetene som gjør dem rustet til prøven. Gro har mastergrad i nordisk språk og litteratur.

Norsklab (enkeltlisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016

Norsklab (skolelisens)

Øv til norskprøven
Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal
Utgivelsesår: 2016