Sonja Mellingen

Sonja Mellingen

Sonja Mellingen er ansatt som psykologspesialist/spesialkonsulent ved Kompetansesenteret i Stiftelsen Bergensklinikkene og er høgskolelektor i 10 % stilling ved Høgskolen i Bergen, Institutt for sosialfag og vernepleie. Hun er psykologspesialist med fordypning i rus- og avhengighetsspørsmål og har ph.d.-graden på en avhandling om kvinners alkoholbruk. Avhandlingen baserer seg på data fra Folkehelseinstituttets store mor og barn-undersøkelse.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016