Liv Grethe Kinn

Liv Grethe Kinn

Liv Grethe Kinn er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. Hun er ergoterapeut og har ph.d.-graden med avhandlingen «Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration». Kinn har lang klinisk erfaring fra psykisk helsevern og fra undervisning i ergoterapi. Hun har publisert flere kvalitative studier, blant annet om profesjonsutøvelsen til ergoterapeuter og psykiske helsearbeidere. Hennes pågående forskningsprosjekter dreier seg om brukererfaringer av fontenehusmodellen.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016