Åse Skjølberg

Åse Skjølberg

Åse Skjølberg er ansatt som medforskningskoordinator ved Senter for helseforsking, som er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hun har stillingen i kraft av egne erfaringer med det å slite med og bli bedre ved psykiske plager. Skjølberg har sju års fartstid som legfolksrepresentant i Kontrollkommisjonen i Sogn og Fjordane. Hun har blant annet arbeidet som journalist i NRK og i ulike aviser.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016