Roger Ekeberg Henriksen

Roger Ekeberg Henriksen

Roger Ekeberg Henriksen er stipendiat ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen, og jobber med en ph.d.-avhandling i sosial epidemiologi. Han er sykepleier og har mastergrad i helse- og sosialfag. I doktorgraden ser han særlig på hvordan sosiale relasjoner påvirker helsa gjennom regulering av fysiologiske stressresponser.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016