Monica Bukkøy Kjetland

Monica Bukkøy Kjetland

Monica Bukkøy Kjetland er sykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleie på en avhandling om atrieflimmer og søvn. I 2012 var hun med på å starte opp atrieflimmerpoliklinikken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor hun fortsatt arbeider. Bukkøy Kjetland har klinisk erfaring også fra sengepost.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016