Merete Gulbrandsen Nordstad

Merete Gulbrandsen Nordstad

Merete G. Nordstad er hjertesviktsykepleier, utdannet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg. Hun har vært ansatt ved hjertepoliklinikken på Lovisenberg Diakonale Sykehus siden 1997, og var der med på å starte opp hjertesviktpoliklinikk i 2003 og atrieflimmerpoliklinikk i 2012. Nordstad er nestleder i Norsk Hjertesviktforum og styremedlem i lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere i Oslo- og Akershus.

Sykepleie til personer med hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Utgivelsesår: 2016