Per Arne Rød

Per Arne Rød

Per Arne Rød er førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Institutt for sosialfag og vernepleie. Han er klinisk sosionom og dr.polit. med bakgrunn i sosialt arbeid og helsefag, og har arbeidserfaring som kliniker, barnevernsleder, underviser og forsker. Rød har særlig forsket på skjønnsutøvelse og beslutninger i barnevernet og på konsekvenser av konfliktfylte samlivsbrudd. Det siste er også tema for hans doktorgradsarbeid.

Krevende livserfaringer og psykisk helse

Kjell Underlid, Kari Dyregrov og Frode Thuen (red.)
Utgivelsesår: 2016