Magne  Lindholm

Magne Lindholm

Magne Lindholm (f. 1951) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han er cand.philol. fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra
HiOA i 2015 med avhandlingen Journalistikkens autoritet - yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014. Lindholm var kulturjournalist og redaktør i NRK i 12 år.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015