Yngve Benestad Hågvar

Yngve Benestad Hågvar

Yngve Benestad Hågvar (f. 1975) er høgskolelektor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og arbeider med ph.d.-avhandling om sjangerforskjeller mellom papir- og nettnyheter.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015