Nina Blom Andersen

Nina Blom Andersen

Nina Blom Andersen (f. 1971) er lektor i kommunikasjon ved Roskilde Universitet i Danmark. Hun er magister i sosiologi fra Lunds universitet, Sverige i 1998 og ph.d. fra Roskilde Universitet i 2008 med avhandling om kommunikasjon mellom borgere, myndigheter og medier under alvorlige ulykker.

Individet i journalistikken

Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.)
Utgivelsesår: 2015