Kirsten Flaten

Kirsten Flaten

Kirsten Flaten er utdannet allmennlærer. Hun er master i spesialpedagogikk (Universitetet St. Thomas i Minnesota) og psykologi (Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU). Flaten er ansatt som dosent ved Avdeling for lærarutdanning og idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF).

Forskingsfeltet hennes har særlig vært psykisk helse, angst og utprøving av angstforebyggende programmer. Flaten har publisert en rekke fag- og vitenskapelige artikler, og utgitt to fagbøker.

Oppvekst og miljø

Barn og unges utvikling
Kirsten Flaten og Torkjell Sollesnes
Utgivelsesår: 2016