Alice Kjær

Alice Kjær

Alice Kjær arbeider i det Reggio Emilia-inspirerte Børnehuset Tiziana i Aalborg, Danmark. Forfatteren og pedagogen var med på å etablere Tiziana. Kjær er en etterspurt foredragsholder i Danmark, og via undervisning og foredrag inspirerer hun andre og viser hvordan prosjektarbeid med småbarn kan skape grobunn for fellesskap, fordypning og lekende læring.

Alice Kjær er særlig opptatt av at de yngste barnas kroppslige og sanselige utrykksformer er deres måte å forstå verden på.

Prosjektarbeid i barnehagen

Fra fascinasjon til fordypelse
Alice Kjær
Utgivelsesår: 2016