Bjørghild Kjelsvik

Bjørghild Kjelsvik

Diskursanalyse i praksis

Metode og analyse
Tonje Raddum Hitching, Anne Birgitta Nilsen og Aslaug Veum (red.)
Utgivelsesår: 2011