Susanna Barstad

Susanna Barstad

Susanna Barstad har bachelorgrad i psykologi fra University of Southampton i Storbritannia, og master i organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet med HR og rekruttering, og jobber for tiden i EY som rådgiver innen strategisk bruk av insentivordninger. Susanna er medforfatter på både Psykologi 1 og Psykologi 2.

Psykologi 2 Unibok (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Peik Gjøsund, Roar Huseby, Susanna Barstad og Espen Sjøberg

Psykologi 1 Unibok (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 2 (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby, Peik Gjøsund, Susanna Barstad og Espen Sjøberg
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 og 2 Lyd

Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 Brettbok (2016)

Digital lærebok
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 2 (2016)

Mennesket i gruppe og samfunn
Roar Huseby, Peik Gjøsund, Susanna Barstad og Espen Sjøberg
Utgivelsesår: 2016

Psykologi 1 (2016)

Mennesket i utvikling
Peik Gjøsund, Roar Huseby og Susanna Barstad
Utgivelsesår: 2016