Knut Ivar Karevold

Knut Ivar Karevold

Klokere

Fra gruppetenkning til smarte grupper
Cass R. Sunstein og Reid Hastie
Utgivelsesår: 2015