Joakim Blix Prestmo

Joakim Blix Prestmo

Joakim Blix Prestmo er analytiker i BN Bank med ansvar for modeller og analyser i banken. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra NTNU og har opparbeidet seg solid kunnskap om temaet makroøkonomi og en solid forståelse for norsk økonomis virkemåte gjennom åtte år i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prestmo har undervist i Internasjonal makroøkonomi ved NTNU og forelest om norsk økonomi for utvekslingsstudenter ved Universitetet i Oslo. Prestmo har publisert flere artikler og analyser av norsk økonomi, med særlig fokus på petroleumsvirksomheten i Norge og offentlig økonomi.

Makroøkonomi - oppgaver og løsningsforslag

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo

Makroøkonomi (digital læringsressurs)

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo