Tord Krogh

Tord Krogh

Tord Krogh er seniorrådgiver i Norges Bank og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Gjennom sitt arbeid i både Norges Bank og tidligere i Statistisk sentralbyrå har Krogh bidratt til å belyse viktige mekanismer i norsk økonomi, særlig knyttet til temaer som reguleringer av kredittmarkeder, lønnsdannelse og makroøkonomi. Hans doktorgrad omhandlet makroøkonomi og lønnsdannelse, og artiklene i doktorgraden er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. Krogh har undervist i flere mastergradkurs i makroøkonomi, både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Makroøkonomi - oppgaver og løsningsforslag

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo

Makroøkonomi (digital læringsressurs)

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo