Gløer Olav Langslet

Gløer Olav Langslet

Gløer Langslet er master i informatikk fra UIO. Han har jobbet med web i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet. Langslet jobber for tiden som lektor i informasjonsteknologi ved Sandvika videregående skole og er forfatter av læreboken Kode 2.

Kode 1 Informasjonsteknologi 1

Gløer Olav Langslet

Kode 2 Informasjonsteknologi 2

HTML5 og JavaScript
Gløer Olav Langslet, Yngve Vindal Eriksen og Anders Haugeto
Utgivelsesår: 2016

Kode Lærernettsted

Gratis tilleggsressurs
Gløer Olav Langslet
Utgivelsesår: 2016

Kode 2 Informasjonsteknologi 2

HTML5 og JavaScript
Gløer Olav Langslet, Yngve Vindal Eriksen og Anders Haugeto
Utgivelsesår: 2016

Kode Elevnettsted

Gratis tilleggsressurs
Gløer Olav Langslet, Yngve Vindal Eriksen og Anders Haugeto
Utgivelsesår: 2016

Kode 2 Informasjonsteknologi 2 Brettbok

Digital lærebok
Gløer Olav Langslet, Yngve Vindal Eriksen, Anders Haugeto
Utgivelsesår: 2016