Harald Dale-Olsen
© Institutt for samfunnsforskning

Harald Dale-Olsen

Harald Dale-Olsen er samfunnsøkonom og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning.

For mange på trygd?

Velferdspolitiske spenninger
Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland (red.)
Utgivelsesår: 2015