Mette Myrmel

Mette Myrmel

Mette Myrmel er veterinær og har en doktorgrad i «miljøvirologi» fra Norges Veterinærhøgskole (NVH). Hun ble uteksaminert fra NVH i 1989 og har, etter fire år i klinisk praksis, siden jobbet ved samme institusjon. Ved siden av undervisning består arbeidet i forskning, blant annet på norovirus i mat- og miljøprøver. Screeningstudier og etablering og optimalisering av viruspåvisning ved hjelp av molekylære metoder har vært en viktig del av dette.

Matforgiftning

Smitte gjennom mat og vann
Per Einar Granum (red.)
Utgivelsesår: 2015